Program

Forløbet er tilrettelagt således, at der på kurset gennemgås alle nødvendige dele til brug for en god og tryg fødsel. Fødselsforberedelsen tilrettelægges dog også ud fra deltagernes behov og spørgsmål, og derfor kan rækkefølgen af emnerne blive flyttet rundt, såfremt noget skal uddybes eller kræver en grundigere forklaring.

VildMedFødsels fødselsforbedelse er opdelt i 4 moduler á ca. 2 timers varighed, hvor fødselspartneren deltager på modul 3.

VildMedFødsel anbefaler, at du deltager i fødselsforberedelsen ca. 2 måneder før termin (fra uge 32 og frem). Såfremt du deltager nærmere din termin er der naturligvis større risiko for, at du ikke får alle moduler og øvelser gennemgået, dog er noget forberedelse bedre end ingen, og du vil helt sikkert have gavn af teknikkerne.

Som det fremgår af de individuelle moduler nedenfor, så vil du på VildMedFødsel fødselsforberedelse lære en del praktiske øvelser til brug for fødslen. Det er klart, at der er større sandsynlighed for succes, hvis du øver mere – du kan også gennemføre et marathonløb uden forberedelse, dog er sandsynligheden for at det bliver en positiv oplevelse ikke særlig stor.

Øvelserne er nogle som kroppen skal indlære til en slags refleks når der starter en ve – derfor kræver det træning i form af mange og reglmæssige gentagelser. VildMedFødsel anbefaler, at du efter hvert afsluttet modul, fortsætter med at træne teknikkerne ca. 15 minutter hver dag. Ved hvert modul bliver du introduceret til, hvad du skal øve til det efterfølgende modul – og ved sidste modul, opsamler vi de forskellige former for vejrtrækning.

På kurset deltager du på alle modulerne, og vi ser gerne, at fødselspartneren også deltager på modul 3, da denne er en vigtig deltager i fødslen.

Programmet er vejledende, således at alle emner gennemgås, men afhængigt af deltagernes/holdets behov kan vi udsætte eller flytte rundt på nogle af elementerne i modulet.

Modul 1

Introduktion og forklaring af fødslens forskellige faser, så I bliver rustet til at navigere i fødslens udvikling og hvad I kan gøre.

Smertens primitive størrelse og hvordan - og hvornår - naturlig eller medicinsk smertelindring kommer på tale (og fordele/ulemper)

Og meget andet

Læs mere

Modul 2

Typiske udfordringer i fødslen

Indgreb - hvad kan de have af konsekvenser og hvilke fordele og eventuelle ulemper

Rebozo øvelser til både graviditet, fødsel og velvære

Vejrtrækningsøvelser

Læs mere

Modul 3

Konkrete øvelser til at afspænde bækkenet og dig selv under fødslen

Vejrtrækningsteknik og visualisering håndtering af veer i fødslens faser

Partners indflydelse på den fødendes veer

Flere rebozoøvelser

På dette modul deltager fødselspartneren på lige fod med den gravide. 

Læs mere

Modul 4

Kort gennemgang af komplikationer og indgreb i fødsler (fx hindeløsning, igangsættelse, medicinsk ve-stimulering, sugekop, kejsersnit m.m.)

Kort, men grundig ammeforberedelse.

Introduktion, hvor hvor du rustes til at håndtere de mest almindelige udfordringer.

Værktøjer til at holde øje med om barnet trives.

Afsluttende vejrtrækningsøvelser. 

Læs mere

Fødselsforberedelse

Bliv godt klædt på til fødslen