Project Description

MODUL 1

  • Introduktion og forklaring af fødslens forskellige faser, så I bliver rustet til at navigere i fødslens udvikling og hvad I kan gøre.
  • Smertens primitive størrelse og hvordan – og hvornår – naturlig eller medicinsk smertelindring kommer på tale (og hvilke fordele/ulemper de kan have)
  • Hengivelse til veerne er grænseoverskridende og for mange den ultimative oplevelse af kontroltab.
  • Vejrtrækningsøvelser + rebozo-øvelser